Shërbime

Servisimi teknik:

  • Riparim dhe mbajtje për laptop, PC, fotokopjues dhe printerë.
  • Instalimi i paketave Windows dhe Office.
  • Shtimi i RAM dhe SSD për rritjen e performancës.

Përmirësim dhe konsultim:

  • Këshillim për zgjedhjen e pajisjeve që përputhen me nevojat tuaja.
  • Përmirësim i pajisjeve ekzistuese për të përmirësuar performancën.

Formatimi dhe rindërtimi:

  • Formatim dhe rindërtim i laptopëve dhe kompjuterëve për të përmirësuar stabilitetin dhe performancën.

Shitje:

  • Shitje me shumicë dhe pakicë të pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komponentëve të tyre.