COPIER COMPUTER CENTER

Jemi një kompani me vendndodhje në Shqipëri, e angazhuar në tregtimin e pajisjeve të rinovuara të IT. Kompania eshte themeluar ne vitin 2011, duke u zgjeruar me vone ne Kosove ne vitin 2018 dhe ne Maqedoni ne vitin 2019, duke u kthyer keshtu ne lider ne tregun e pajisjeve teknologjike ne Shqiperi dhe jo vetem.

Tregtojme kryesisht PC, stacione pune, notebook, monitor, fotokopjues, materiale harxhuese etj.

Play Video

Çfarë thonë klientët tanë

Objektivat tona

Besnikëria e klientit. “Ne fitojmë respekt dhe besnikëri ndaj klientit duke ofruar vazhdimisht cilësinë dhe vlerën më të lartë. Ne arrijmë fitim të mjaftueshëm për të financuar rritjen, për të krijuar vlerë për aksionerët tanë dhe për të arritur objektivat tona të kompanise qe konsistojne ne: Rritje. Udhëheqje te tregut.
Angazhim ndaj punonjësve. Aftësi udhëheqëse. Sukses jo vetem ne Shqiperi, por edhe ne Rajon.

Sektori publik

Duke kombinuar mjetet e duhura dixhitale me proceset dhe inovacionin, ne ndihmojmë shkollat dhe komunat të stimulojnë mësimin dixhital, por me më pak ndikim mjedisor.

Misioni ynë

Misioni ynë eshte ofrimi i teknologjise që e bën jetën më të mirë për të gjithë, per çdo person, çdo organizatë me cilesine maksimale ne produktet e ofruara dhe çdo komunitet duke promovuar inovacionin dhe duke arritur sukses jo vetem ne Shqiperi, por edhe ne Rajon. Të gjitha shërbimet tona janë krijuar për të përmbushur kërkesat dhe buxhetet e ndryshme të bizneseve të të gjitha madhësive.

Vizioni yne

Vizioni yne eshte të bëhemi një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë ne trevat shiptare duke e zgjeruar fushen e aktivitetit tone ne te gjithe rajonin.. Ne aspirojmë ta arrijmë këtë objektiv duke udhëhequr në tre fusha kryesore: Kompjuterët Personal: Të udhëheqim në PC dhe të respektohemi për inovacionin dhe cilësinë e produktit tonë.

Roli i CCC ne punesim

Peshën më të madhe në numrin e të punësuarve ne Shqiperi e ka biznesi i mesëm me numër të punësuarish nga 51 deri 500 punonjës në krahasim me të gjitha kategoritë e bizneseve, për arsye të numrit më të lartë të bizneseve që operojnë. Copier Computer Center duke qene nje biznes me gati 50 punonjes ne strukturen e vet, per Degen Qendrore ne Shqiperi, ofron kontributin e vet në ekonomi
dhe punesim duke siguruar rol mbështetjes për sektorin privat për të nxitur rritjen ekonomike dhe ofruar vende te disponueshme per tregun e punes ne vend.

Recommerce

Qëndrueshmëria vjen me partneritete të forta. Ne blejmë tepricë të pajisjeve elektronike dhe ofrojmë zgjidhje për blerjen me pakicë dhe tregtim.

“The sun is the solution”

Risi e kompanise

Copier Computer Center ka realizuar instalimin e fushës së parë fotovoltaike. Kjo kompani tashme ju ofron dhe këtë shërbim të konsulencës, instalimit dhe mirëmbajtjen e paneleve diellore. Përdorni energjinë diellore për ta shndërruar atë në energji elektrike, duke mbrojtur kështu ambientin dhe duke kursyer para.